نشست مدیرعامل استان البرز با مدیران عامل شهرك های خصوصی استان البرز

 

آخرین جلسه هماهنگی جهت رفع مشکل صدور پروانه بهره برداری برای شهرک های صنعتی خصوصی با مهندس رئیسی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز، معاون صنایع اداره کل صنایع و معادن ، معاون اداره کل محیط زیست استان و مدیران عامل شهرک های سیمین دشت ، هشتگرد ، سردرآباد ماهدشت و زیبادشت در محل شرکت شهرک های استان البرز برگزار گردید

در این نشست مقرر شد شهرک های مذکور تمام مدارک و مواردی که برای صدور پروانه مورد نیاز است را تا پایان شهریورماه تحویل معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت شهرک های استان البرز ارائه كنند

رییسی

 منبع: سایت شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران