لیست شهرک های صنعتی تهران

فروش کتاب و CD بانک اطلاعات مشاغل 22 شهرکهای صنعتی استان تهران


نوع دریافت

هزینه

اسامی شهرکهای صنعتی

تعداد کل واحدها  

نرم افزار و فایل اکسل و کتاب جنوب شرق تهران

40/000 تومان

عبـاس آبـاد - اشتهـارد - شمس آبـاد   مجتمع صنعتی خاوران - مجتمع صنعتی بهارستان - لپه زنک - خیر آباد -توتک جاده امام رضا-علی آباد(پایتخت)- فجر

چرم شهر و سالاریه   خوارزمی - پیشوا

نظرآباد - فیروزکوه دماوند -نصیر آباد  پرند - پاکدشت - جــنت آبــاد - ایــوانـکی

حدود 6000
واحد صنعتی

شهرک های جدید: تهران پارس (جاده اتحاد)-شهرک جاجرود -چهاردانگه (در حال بروز رسانی)

در صورت سفارش جهت پست کتاب 5000 تومان اضافه می گردد...

 


لطفا در صورت سفارش ،

با شماره های 09195594112 - 021-36467445-6     تماس حاصل نمایید.


روشهای ارسال کتاب و CD :

مراجعه حضوری شما به دفتر گروه وارنا- پست کتاب – ایمیل فایل – ارسال با پیک

 

 


ردیف

مشخصات

واحد های فعال

1

CD و دفترچه تلفن بانک اطلاعات مشاغل شهرک صنعتی عباس آباد

900 واحد

2

CD و دفترچه تلفن بانک اطلاعات مشاغل شهرک صنعتی علی آباد

300 واحد

3

CD و دفترچه تلفن بانک اطلاعات مشاغل شهرک صنعتی خاوران

1200 واحد

4

CD و دفترچه تلفن بانک اطلاعات مشاغل شهرک صنعتی بهارستان

150 واحد

5

CD و دفترچه تلفن بانک اطلاعات مشاغل شهرک صنعتی خاتون آباد

850 واحد

6

CD و دفترچه تلفن بانک اطلاعات مشاغل شهرک صنعتی ایوانکی
(سمنان)

160 واحد

7

CD و دفترچه تلفن بانک اطلاعات مشاغل شهرک صنعتی شمس آباد

850 واحد

8

CD و دفترچه تلفن بانک اطلاعات مشاغل شهرک صنعتی جنت آباد
(سمنان)

150 واحد

9

CD و دفترچه تلفن بانک اطلاعات مشاغل شهرک صنعتی خیر آباد

150 واحد

10

CD و دفترچه تلفن بانک اطلاعات مشاغل شهرک صنعتی نصیر آباد

230 واحد

11

CD و دفترچه تلفن بانک اطلاعات مشاغل شهرک صنعتی فجر(سمنان)

100 واحد

12

کتاب بانک اطلاعات مشاغل شهرک صنعتی چهار دانگه (1385)

4000 واحد

13

کتاب بانک اطلاعات مشاغل شهرک صنعتی پرند

160 واحد

14

کتاب بانک اطلاعات مشاغل شهرک صنعتی چرمشهر

150 واحد

15

کتاب بانک اطلاعات مشاغل شهرک صنعتی دماوند

30 واحد

16

کتاب بانک اطلاعات مشاغل شهرک صنعتی فیروزکوه

30 واحد

17

کتاب بانک اطلاعات مشاغل شهرک صنعتی خوارزمی

20 واحد

18

کتاب بانک اطلاعات مشاغل شهرک صنعتی اشتهارد

700 واحد