طرح یکپارچه سازی بانک اطلاعات مشاغل شهرکهای صنعتی (جنوب شرق استان تهران )

با رشد روز افزون نرخ صنعتی شدن در جهان معاصر و رو به پیشرفت ، همواره کشف بازارهای جدید فروش محصولات ، از نیازهای اساسی قشر تولید کننده و کارآفرین بوده است .

شرکت بازرگانی- تبلیغاتی وارنا با درک این مهم و به پشتوانه همکارانی دانا و کارآزموده در راستای نیل به اهداف خویش در نظر دارد پس از جمع آوری بانک اطلاعات مشاغل شهرکهای ذیل اقدام به چاپ اولین و جامع ترین کتاب مشترک بانک اطلاعات مشاغل شهرکهای صنعتی استان تهران شامل ( عباس آباد- علی آباد- پاکدشت- خاتون آباد- بهارستان-خاوران- توتک- جمال آباد- سه راه افسریه- خوارزمی ... )با طرحی نو و ابتکاری در قالب یک کتاب جامع و مشترک نماید .

لذا به منظور استفاده از تمامی فرصتهای بازاریابی و تبلیغاتی در راستای ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن دسته از عزیزانی که تمایل به همکاری جهت اسپانسرینگ در این کتاب جامع و ملی را دارند ، تقاضا میگردد که درخواست خود را کتبا به نشانی دفتر شرکت ارسال و یا با روابط عمومی جهت تبلیغات تماس حاصل نمایند .

توجه : آن دسته از عزیزانی که تا به الان بنا به دلایلی اطلاعات واحد صنعتی شان در بانک اطلاعات مشاغل وارنا ثبت نگردیده میتوانند اطلاعات مشاغل واحد خود را جهت درج رایگان در کتاب جامع به دفتر شرکت ارسال و یا با روابط عمومی جهت عضویت تماس حاصل نماید .