كسب مجوز نخستين خوشه فناوري صنايع چرمي

 

مجوز ایجاد نخستين خوشه فناوري صنايع چرمي توسط دانشگاه علمی کاربردی چرم تهران اخذ شد.
به گزارش روابط عمومی شركت شهرك هاي صنعتي تهران ، در پي حمايت و تلاش دكتر احمد مظفري رياست دانشگاه علمي كاربردي چرم تهران و معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه در راستاي اهداف متعالي دانشگاه و همچنين ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي مطلوب تري به جامعه صنايع كوچك كشور، اين واحد علمي و آموزشي موفق به اخذ مجوز ايجاد اولين خوشه فناوري صنايع چرمي  كشوراز معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم تحقيقات و فناوري شد.
لازم به ذكر است تاكنون تنها 9 مركز در کشور موفق به اخذ مجوز فوق شده اند.

 

منبع : tehraniec