تهیه نقشه کشوری خوشه های صنعتی امسال به پایان می رسد

 

مهندس فخراله مولایی افزود: با توجه به آیین نامه و دستورالعمل جدید صادره جهت خوشه های کسب و کار و ایجاد نظم در توسعه خوشه ها، امید است در کوتاه مدت به اهداف بزرگی در خوشه های صنعتی دست یابیم .

وی اضافه کرد: براین اساس کمیته ها و شورای راهبری در استان ها فعال شده اند و مطالعات و امکان سنجی هر خوشه به طور سیستماتیک انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اظهار داشت : تاکنون تعداد 192 خوشه در کشور شناسایی شده که نقشه اولویت بندی آنها تا پایان سال جاری تنظیم خواهد شد.

معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت اضافه کرد : اکنون تعداد 75 خوشه،‌ مطالعات امکان سنجی آنها به پایان رسیده و 9 خوشه در حال مطالعه شناختی و 51 خوشه در مرحله پیاده سازی برنامه عملیاتی سه ساله خود می باشند.

وی یادآور شد: تعداد 34 خوشه در مرحله سال سوم برنامه عملیاتی قرار دارند و تاکنون 10 خوشه برنامه عملیاتی خود را به اتمام رسانده و درحال صدور پروانه اتمام پروژه هستند ،ضمن اینکه تا پایان سال این رقم به 20 پروژه خواهد رسید.

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت ، توسعه صنایع کوچک را به عنوان یکی از اولویت های این سازمان عنوان کرد و و افزود: با تشکیل خوشه های کسب و کار در کشور به طور عملی صنایع کوچک حرکت در جهت اهداف صنایع متوسط و بزرگ را دنبال خواهند کرد.