مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان تهران در نشست با اعضاي هيأت امناي شهرك صنعتي پرند :اجراي زيرساخت ها در شهركهاي صنعتي نيار به حمايت همه ادارات دولتي دارد

  آقاي نوري درنشستي  كه با هيات امناء شهرك صنعتي پرند برگزار شدبابيان اين نكته كه شركت شهركهاي صنعتي استان تهران انتقادپذيرايست افزود:تافضاي نقد را براي خود فراهم نكنيم نه مشكلاتي برطرف مي شود ونه راه پيشرفت هموار خواهد شد. اين كه بخشي ازتعهدات شركت درخصوص مسائل زير ساختي شهركهاهنوز به انجام نرسيده وجود دارد ولي دراجراي اين زيرساخت ها بعضي ازشركت هاي دولتي ديگر نظير مخابرات ، برق منطقه اي وگاز نيز سهيم هستند .
بر همين اساس نشست هاي مشترك زيادي با مسئولان اين ادارات انجام گرفته ولي هنوز نتيجه مطلوب حاصل نشده است. مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان تهران ضمن اشاره به اين نكته كه در همين مدت كوتاه هم كارهاي زيربنايي مهمي در شهرك هاي صنعتي استان تهران صورت گرفته تصريح كرد : با توجه به مصوبه شدن اين مهم كه سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران جزء سازمان هاي توسعه اي هستند پيش از مطرح كردن نحوه ساخت وسازها بايد به تحولات صنايع كوچك ،صادرات ،مواد اوليه وبرندسازي پرداخت .حمايت ازتوليد كننده وصنايع كوچك مهم ترين بخش كار ما است وبا تدبيري كه صورت گرفته وادغام دو وزارت خانه بازرگاني وصنايع ومعادن بايد سهم كالاي ايراني دربازار صادرات وسبد خارجي افزايش يابد، برندايراني در دنيا مطرح شودوتوليد ثروت صورت پذيرد.وي تاكيد كرد:باتوجه به سياست هاي سلقيه اي قبلي طراحي رابه اجراگذاشته ايم كه درفضاهاي جديد توسعه اي شهركها ودرشهركها ي جديد صنعتي تمام موارد زير ساختي بايد كامل اجرا وپس از آن به صنعتگران واگذار شود. دغدغه يك صنعتگر فقط كار وتوليد شود وازپرداختن به مسائل حاشيه اي بپرهيزد. آقاي نوري اظهارداشت : موقعيت شهرك صنعتي پرند موقعيتي ويژه است و به خاطر دسترسي به فرودگاه بين المللي  امام خميني وبزرگراه هاي قم و ساوه و وجود شهر جديد پرند داراي پتانسيل قابل قبولي است . از همين رو جلسه هايي با مسؤولان قطار شهري و گمرك برگزار كرده ايم تا ايستگاهي مترو در نزديكي اين شهرك احداث شود تا رفت و آمد كساني كه از تهران به اين شهرك قصد سفر دارند سهل تر شود.
 آقاي نوري در پاسخ به پرسشي در مورد آخرين وضعيت گازرساني شهرك توضيح داد : خريد برخي از اقلام اين صنعت مستلزم طي تشريفات اداري و قانوني است كه بايد مراحل خاص خود را بگذراند. وي با تشكر از همراهي مهندس حسينيان مديرعامل گاز منطقه اي استان تهران به اين نكته اشاره كرد كه وضعيت جديدي را براي تأييد نهايي به اين اداره ارسال كرده ايم كه در صورت تصويب آن ؛ اين پروژه نيز به بهره برداري خواهد رسيد.در اين نشست كه علاوه بر آقاي نوري ، مهندس رئيسي؛ مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان البرز ، مدير شهرك ، معاونان و مديران شركت و اعضاي هيأت امنا حضور داشتند پس از بحث و تبادل نظر در مورد مسايل شهرك صنعتي پرند از دو واحد توليدي اين شهرك بازديد به عمل آمد

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان تهران در نشست با اعضاي هيأت امناي شهرك صنعتي پرند :اجراي زيرساخت ها در شهركهاي صنعتي نيار به حمايت همه ادارات دولتي دارد

 

منبع: سایت شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران