سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران برگزار شد

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران طی روزهای 14 تا 17 مهر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شركت شهركهای صنعتی تهران، در این نمایشگاه علاوه بر واحد های صنعتی مستقر در شهرك های صنعتی تابعه استان ، شركت ها و هیات های خارجی از كشورهای تركیه، كره جنوبی و چین نیز حضور داشتند.

گفتنی است برخی از كارشناسان صنایع كوچك نیز در مباحث توسعه بازار و همكاری های بین المللی در عرصه صنعت از این نمایشگاه بازدید به عمل آوردند كه در حاشیه این نمایشگاه جلساتی نیز در این خصوص برپا شد.