اخذ سه گواهي نامه استاندارد ايزو توسط دانشگاه چرم تهران

دانشگاه علمی کاربردی چرم تهران در موفقيتي ديگر در راستاي كسب گواهي نامه هاي استاندارد به عنوان تنها دارنده سه گواهینامه استاندارد ایزو در بین کل مراکز علمی کاربردی  کشور معرفي شد.
بنا بر اين گزارش با تلاش دکتر مظفری ریاست دانشگاه علمی کاربردی چرم تهران، اين دانشگاه توانست پس از دریافت گواهینامه ایزو 9001- 2008 و پس از ممیزی وانجام اقدامات اداری ، موفق به دریافت گواهی نامه OHSAS18001:2007 (سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی) و همچنين  گواهینامه استاندارد 14001- 2004  (مدیریت محیط زیست)  شود.
بدين ترتيب دانشگاه علمی کاربردی چرم تهران به عنوان اولین دانشگاه آموزش علمی کاربردی در سطح کشورلقب گرفت که دارنده  3 گواهینامه ایزو مي شود.