معاون صنایع كوچك شهركهای صنعتی تهران مورد تجلیل قرار گفت

 

معاونت صنایع كوچك سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی ایران با اهدای لوح از زحمات مهندس حیاتی در برگزاری اولین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران تجلیل به عمل آورد    .
بنا بر این گزارش؛‌ مهندس "ایرج موفق" ضمن اهدای لوح تقدیر از زحمات مهندس حیاتی معاون صنایع كوچك شهركهای صنعتی تهران قدردانی كرد    .
متن این تقدیرنامه به شرح ذیل است:
"
بی شك صادرات زمینه ساز حماسه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی است. زحمات و تلاش های جنابعالی در برگزاری اولین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران شایسته تقدیر است.

این لوح به پاس قدردانی از زحمات شما در جهت توسعه بازار و بهبود صادرات صنایع كوچك و متوسط ایران اسلامی به جنابعالی اهدا می گردد. از خداوند متعال توفیق روز افزون شمار را خواستارم."