استقرار كلينيك تخصصي در شهركهاي صنعتي استان تهران

 معاون صنايع كوچك از داير بودن 4 كلنيك تخصصي در شهركهاي صنعتي استان تهران خبرداد و افزود: كلنيك صنعت شامل مشاوره فني و تكنولوژي ، كلنيك مشاوره استاندارد ،كلنيك مشاوره بازار و كلنيك مشاوره انرژي از كلنيك هاي فعال در سرويس دادن به واحدهاي صنعتي مي باشند.

به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان تهران، مهندس حياتي تعداد مراكز خدمات فناوري و كسب و كار شهركهاي صنعتي استان تهران را 4 مورد ذكر كرد و گفت : در مركز خدمات فناوري شهرك صنعتي عباس آباد 17 واحد مشاوره به همراه دانشگاه جامع علمي و كاربردي كشور مستقر هستند؛ در مركز خدمات فناوري شمس آباد 19 واحد مشاوره در كنار كيلنيك صنعتي علم و فناوري دانشگاه تهران استقرار دارند. وي افزود: تعداد واحدهاي مشاوره مستقر در مراكز خدمات فناوري شهركهاي صنعتي پايتخت و نصيرآباد به ترتيب 6 و5 واحد مي باشند كه جهاد دانشگاهي كل كشور در مركز خدمات فناوري شهرك صنعتي پايتخت و دانشگاه تربيت مدرس در مركز خدمات فناوري شهرك صنعتي نصيرآباد مستقر هستند.
معاون صنايع كوچك تعداد طرح هاي مطالعات امكان سنجي انجام شده را 80 مورد عنوان نمود و گفت: اميد است در ادامه اين 80 طرح با خروجي قابل قبول، مورد استفاده براي ذينفعان حوزه صنايع كوچك و متوسط باشد.
حياتي در بخش پاياني سخنان خود عنوان داشت: در خرداد ماه سال91 پيگيري و اعزام 20 شركت از 13 استان كشور به نمايشگاه كوالالامپور انجام شد كه در صدد هستيم با همكاري ها و رايزني هاي كه صورت گرفته اعزام هيات صنعتي به كشور تاجيكستان را در آينده اي نزديك عملياتي نماييم.

 

 

منبع : سایت شرکت شهرکهای استان تهران