رسیدگی به 72 پرونده در امور حقوقی شركت شهركهای صنعتی تهران

 

طبق اعلام واحد حقوقی شركت شهركهای صنعتی استان تهران، این واحد طی سالجاری با برگزاری جلسات مختلف به 72 پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم كرده است    .
به گزارش روابط عمومی شركت شهركهای صنعتی استان تهران، واحد حقوقی شركت در سال جاری با توجه به تعیین تكلیف اراضی موضوع قراردادهای راكد در سطح شهركها و نواحی صنعتی اقدام به برگزاری 6 جلسه هیات های حل اختلاف و داوری كرد.
بنا بر این گزارش در جلسات مذكور به 72 فقره پرونده رسیدگی و در خصوص آنها تصمیمات لازم اتخاذ شد. ضمنا تعداد 30 فقره قرارداد جمعا به مساحت حدود 50 هزار متر مربع از طریق مراجع قضایی استان خلع ید شد كه هم اكنون آماده واگذاری به متقاضیان جدید است.